2 Φεβ 2018

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας - Ορεινή Κορινθία


Το μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία, όπου κατά την μυθολογία ο Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Με σκοπό να δείξει με τα κάθε είδους εκθέματά του την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και της φύσης, αλλά και την αρμονική τους συνύπαρξη. Θεωρείτε η λίμνη της Στυμφαλίας  η μεγαλύτερη ορεινή λεκάνη της Πελοποννήσου, ενώ αποτελεί το νοτιότερο ορεινό υδροβιότοπο των Βαλκανίων. Ανήκει δε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευμένες περιοχές Natura 2000.